Фильтр
 • Сказочная карусель

  Сказочная карусель закружилась с самого утра 29 марта в библиотеке №5. Для воспитанников яслей-сада №28 библиотекари провели игровую программу с театрализацией сказки К.Чуковского «Айболит». Помогали оживить сказку друзья библиотеки – активные читатели, учащиеся СШ №18 и гимназии №10. Малыши с удовольствием принимали участие в играх и конкурсах, которые проводил доктор Айболит. В конце все участники получили призы.

   
 • Магия волшебных страниц

  Пятница 29 марта была наполнена волшебством и сказкой в детской библиотеке № 7. В последний день недели детской книги юные читатели из детского сада № 43 познакомились с историей «книжкиных именин» и рассказали о своих любимых книгах. В гостях у малышей побывала бабушка – сказочница, она перепутала героев  сказок,  а дети помогли вернуть всех героев в свои книжки. А какой же праздник без игр и викторин? «Сказки из волшебного ларца», «Телеграмма», игра «Кустики, ёлочки» и театр маленького актёра – везде успели поучаствовать маленькие читатели.

 • Дзякуй Вам, любімы аўтар!

  У межах тыдня дзіцячай кнігі 28 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы № 6 прайшла сустрэча з пісьменніцай Таццянай Сучковай. Дзеці, якія адпачываюць у прышкольных лагерах гімназіі № 7, СШ № 11 і № 13 пазнаёміліся з аўтарам кніг «Лічылачкі», «Зялёнае лета», «Цёплы дожджык», «Аб Спадарыні смутку і Насцінай усмешцы» і іншымі. Творы Таццяны Сучковай запрашаюць у незабыўнае падарожжа ў краіну казак, дзе можна акунуцца ў свет чараўніцтва, навучыцца дабрыні, а таксама пазнаёміцца з правіламі паводзін. Пісьменніца паабяцала чытачам пазнаёміць іх неўзабаве з новымі казачнымі героямі.

 • Вясёлая карусель з Людмілай Шаўчэнка

  28 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы № 8 адбылася сустрэча з гродзенскай паэтэсай Людмілай Шаўчэнка. Бліжэй пазнаёміцца з гэтым выдатным чалавекам прыйшлі вучні гімназіі № 2. Людміла Уладзіміраўна расказала пра сябе: пра тое, дзе правяла дзяцінства, пра вучобу ў школе, пра сяброў, як стала пісьменнікам. Хлопчыкі і дзяўчынкі з задавальненнем слухалі забаўныя гісторыі з жыцця аўтара. Займальныя вершы са зборнікаў «Вясёлая карусель», «Святочны пірог» аказаліся зразумелымі для дзяцей. Вершы з новага зборніка «Чаму звініць ручай» акунулі ў свет сапраўднага дзяцінства і радасці.

   
 • Ягады і фрукты – карысныя прадукты

  28 сакавіка ў аддзеле абслугоўвання дзяцей ГЦБ імя А. Макаёнка адбыўся вітамінавы ералаш «Ягады і фрукты – карысныя прадукты!» для дзяцей, якія адпачываюць у прышкольным лагеры СШ № 6. Дзяўчынкі і хлопчыкі пазнаёміліся з разнастайнасцю фруктаў і ягад – крыніц вітамінаў і мінеральных рэчываў. Даведаліся пра іх карысць і неабходнасць для арганізма. Затым адгадвалі загадкі пра вітаміны, якія знаходзяцца ў ягадах і фруктах, адказвалі на пытанні віктарын: «З якога дрэва плод?», «Чацвёртае лішняе», «Адгадай назвы сокаў», гулялі ў гульні: «Скажы наадварот», «Самы ўважлівы». Напрыканцы сустрэчы замацавалі матэрыял праглядам мультфільма «А што ты ўмееш?».

   
 • Спасибо Вам, любимый автор!

  В рамках недели детской книги 28 марта  в детской библиотеке №6  прошла встреча с детской писательницей  Татьяной Сучковой. Дети, отдыхающие в пришкольных лагерях гимназии № 7, СШ № 11 и № 13 познакомились  с автором  книг «Считалочки», «Зялёнае лета», «Тёплый дождик», «О Госпоже Печали и Настиной  улыбке» и другими. Произведения Татьяны Сучковой приглашают в незабываемое путешествие в страну сказок, где можно окунуться в мир волшебства, научиться доброте, а также познакомиться с правилами поведения. Писательница пообещала читателям познакомить их вскоре с новыми сказочными героями.

 • Весёлая карусель с Людмилой Шевченко

  28 марта в детской библиотеке №8 состоялась встреча с гродненской поэтессой Людмилой Шевченко. Поближе познакомиться с этим замечательным человеком пришли учащиеся гимназии №2. Людмила Владимировна рассказала о себе: о том, где провела детство, про учебу в школе, о друзьях, как стала писателем. Мальчишки и девчонки с удовольствием слушали стихи и занятные истории из жизни автора. Занимательные стихи из сборников «Весёлая карусель», «Праздничный пирог» оказались доступны для понимания детворы. Стихи из нового сборника «Почему звенит ручей» погружают в мир настоящего детства и радости.

   
 • Ягоды и фрукты – полезные продукты

  28 марта в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка прошёл витаминный ералаш «Ягоды и фрукты – полезные продукты!» для детей, отдыхающих в пришкольном лагере СШ №6. Девочки и мальчики познакомились с разнообразием фруктов и ягод -  источников витаминов и минеральных веществ. Узнали о их полезности и необходимости для растущего организма. Затем отгадывали загадки о витаминах, находящихся в ягодах и фруктах, отвечали на вопросы викторин: «С какого дерева плод?», «Четвёртое лишнее», «Отгадай название соков», играли в игры: «Скажи наоборот», «Самый внимательный». В конце встречи закрепили материал просмотром мультфильма «А что ты умеешь?».

   
 • Сцеражыся шкодных звычак

  Урок здаровага ладу жыцця «Сцеражыся шкодных звычак» правялі 28 сакавіка супрацоўнікі бібліятэкі № 4 сумесна са спецыялістамі Гродзенскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Шаманковай Н.Р. і Копач І.В. для дзяцей з прышкольнага лагера СШ № 32. Падарожжа ў краіну Здароўя пачалося са станцыі «Небяспечныя сястрычкі – шкодныя звычкі», з прыпынкамі на станцыях «Асабістая гігіена», «Правільнае харчаванне», «Спартыўная», «Бяспечныя паводзіны». Шмат карыснага даведаліся юныя чытачы аб фарміраванні здаровага ладу жыцця, з энтузіязмам уключыліся ў «Вітамінную фізкультхвілінку». Мерапрыемства суправаджалася паказам відэаролікаў аб рацыянальным харчаванні і правілах асабістай гігіены.

 • Казак чароўныя старонкі

  26-27 сакавіка ў межах тыдня дзіцячай кнігі супрацоўнікі бібліятэкі № 7 падрыхтавалі і правялі для самых маленькіх чытачоў дзіцячага садка № 72 займальнае падарожжа ў свет казак. Дзеці даведаліся, якія бываюць казкі па жанрах, кожны назваў сваю любімую. Хлопчыкі і дзяўчынкі адказалі на пытанні віктарыны, адгадалі загадкі і сталі ўдзельнікам пастаноўкі «Воўк і сямёра казлянят». Дзецям спадабалася пераўвасабляцца ў казачных герояў і атрымліваць бібліятэчныя прызы.

 • Вялікія словы паэтаў

  28 сакавіка ў бібліятэцы № 2 для вучняў 7-х класаў СШ № 11 адбылася гадзіна паэзіі «Вялікія словы паэтаў». Бібліятэкары расказалі пра Сусветны дзень паэзіі, выказалі здагадку, чаму ён прымеркаваны да дня вясновага раўнадзенства. Спрабуючы зразумець душу паэтаў, прысутныя выканалі практыкаванне «Навошта людзі пішуць вершы» і абмеркавалі яго, паслухалі агляд літаратуры па псіхалогіі паэзіі і пагарталі кнігі. Напрыканцы паглядзелі відэа «Вершы на ўсе выпадкі кахання», у якім вершы чытаюць вялікія акцёры.

   
 • Берегись вредных привычек

  Урок здорового образа жизни «Берегись вредных привычек» провели 28 марта сотрудники библиотеки № 4 совместно со специалистами Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Шаманковой Н.Г. и Копач И.В. для детей из пришкольного лагеря СШ №32. Путешествие в страну Здоровье началось со станции «Опасные сестрички – вредные привычки», с остановками на станциях «Личная гигиена», «Правильное питание», «Спортивная», «Безопасное поведение». Много полезного узнали юные читатели о формировании здорового образа жизни, с энтузиазмом включились  в «Витаминную физкультминутку». Мероприятие сопровождалось показом видеороликов о рациональном питании и правилах личной гигиены.

 • Великие слова поэтов

  28 марта в библиотеке № 2  для учащихся 7-х классов СШ №11 состоялся час поэзии «Великие слова поэтов». Библиотекари рассказали о Всемирном дне поэзии, предположили, почему он приурочен к дню весеннего равноденствия. Пытаясь понять душу поэтов, присутствующие выполнили упражнение «Зачем люди пишут стихи» и обсудили его, прослушали обзор литературы по психологии поэзии и полистали книги. В заключение посмотрели видео «Стихи на все случаи любви», в котором стихи читают великие актеры.

   
 • Сказок волшебные страницы

  26-27 марта в рамках недели детской книги работники библиотеки №7 приготовили и провели для самых маленьких читателей детского сада №72 увлекательное путешествие в мир сказок. Малыши узнали о том, какие бывают сказки по жанрам, каждый назвал свою любимую. Поучаствовали в викторине, разгадали загадки и каждый желающий стал участником постановки «Волк и семеро козлят». Детям понравилось перевоплощаться в сказочных героев и получать заветный библиотечный приз.

 • Па слядах Снежнай каралевы

  27 сакавіка ў аддзеле абслугоўвання дзяцей ГЦБ імя А. Макаёнка прайшло літаратурнае падарожжа «Па слядах Снежнай каралевы», прымеркаванае да 175-годдзя казкі Х.К. Андэрсана «Снежная каралева». Яго ўдзельнікамі сталі дзеці, якія адпачываюць у прышкольных лагерах СШ № 6 і № 19. З аповеду бібліятэкара яны даведаліся цікавыя факты аб жыцці і творчасці дацкага казачніка, разам успомнілі казкі і літаратурных персанажаў, створаныя пяром вядомага аўтара. Далей пазнаёміліся з гісторыяй напісання «Снежнай каралевы», варыянтамі прататыпаў галоўнай гераіні, успомнілі сюжэт казкі, паразважалі пра сяброўства, узаемадапамогу, любоў. Закончылася сустрэча праглядам мультфільма 1957 года «Снежная каралева».

   
 • По следам Снежной королевы

  27 марта в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка прошло литературное путешествие «По следам Снежной королевы», приуроченное к 175-летию сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Его участниками стали дети, отдыхающие в пришкольных лагерях СШ №№ 6 и 19. Из рассказа библиотекаря ребята узнали интересные факты о жизни и творчестве датского сказочника, вместе вспомнили сказки и литературных персонажей, созданных пером известного автора. Далее познакомились с историей написания «Снежной королевы», вариантами прототипов главной героини, вспомнили сюжет сказки, порассуждали о дружбе, взаимопомощи, любви. Закончилась встреча просмотром мультфильма 1957 года «Снежная королева».

   
 • Самая няўрымслівая карова

  Тэатральную сераду ў межах тыдня дзіцячай кнігі адзначылі 27 сакавіка ў аддзеле абслугоўвання дзяцей Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка паказам лялечнага спектакля пра самую няўрымслівую карову ў свеце па кнізе шведскіх аўтараў Юі Вісландэр і Свэна Нурдквіста «Мама Му паранілася», перакладзенай на беларускую мову.  Выхаванцы дзіцячага садка № 35, а таксама мамы, якія прыехалі са сваімі дзеткамі з розных куткоў горада, з задавальненнем паглядзелі спектакль, а затым адказалі на пытанні герояў кнігі – Мамы Му і Крумкача і ўспомнілі прадукты, якія вырабляюць з малака. А таксама паспрабавалі шпінат, без якога не абышлося дзеянне кнігі, атрымалі размалёўкі з персанажамі кнігі і закладкі, а самым нечаканым падарункам ад бібліятэкараў усім дзецям сталі... звычайныя тварожныя сыркі! Іх жа таксама вырабляюць з каровінага малака.

 • Самая непоседливая корова

  Театральную среду в рамках недели детской книги отметили 27 марта в отделе обслуживания детей Гродненской городской ЦБ им. А.Макаенка показом кукольного спектакля о самой непоседливой корове в мире по книге шведских авторов Юи Висландер и Свена Нурдквиста «Мама Му паранілася», переведённой на белорусский язык.  Воспитанники детского сада № 35, а также мамы, приехавшие со своими детками из разных уголков города, с удовольствием посмотрели спектакль, а затем ответили на вопросы героев книги -  Мамы Му и Крумкача и вспомнили продукты, которые можно получить из молока. А также попробовали шпинат, без которого не обошлось действие книги,  получили раскраски с персонажами книги и закладки, а самым неожиданным подарком от библиотекарей всем малышам стали ... обыкновенные творожные сырки! Они ведь тоже делаются из коровьего молока.   

 • Марознікі

  25 сакавіка ў Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэцы імя А. Макаёнка прайшло пасяджэнне клуба «Флора». Тэма сустрэчы – «Марознікі: асноўныя патрабаванні да догляду». Удзельнікі клуба даведаліся, як іх правільна саджаць, размнажаць, даглядаць у залежнасці ад гатунку. Надалі ўвагу барацьбе з хваробамі і шкоднікамі марознікаў. Падчас мерапрыемства былі прадстаўлены фатаграфіі відавай разнастайнасці гэтай расліны.

 • Морозники

  25 марта в Гродненской городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка прошло заседание клуба «Флора». Тема встречи – «Морозники: основные требования к досмотру». Участники клуба разбирались в том, как их правильно сажать, размножать, ухаживать в зависимости от выращиваемого сорта. Уделили внимание борьбе с болезнями и вредителями, которые могут поражать морозники. В ходе мероприятия были представлены фотографии видового разнообразия этого растения.

 • Казка – хлусня, ды ў ёй намёк

  26 сакавіка ў бібліятэцы № 1 для вучняў 1-2 класаў СШ № 18 прайшла літаратурная віктарына «Казка – хлусня, ды ў ёй намёк». Дзеці актыўна ўдзельнічалі ў конкурсах «Пытанні з яблынькі», «Падумаем над казкай...», «Пытанні з куфара», «Дапоўні імя». Акрамя таго, адгадвалі мелодыі з мультфільмаў і гулялі ў «Адгадай героя».

   
 • Вялікія святыні малой радзімы

  26 сакавіка ў бібліятэцы № 2 для наведвальнікаў прышкольнага лагера СШ № 2 прайшло віртуальнае падарожжа «Вялікія святыні малой радзімы». Бібліятэкары распавялі аб праваслаўных, каталіцкіх, пратэстанцкіх і іўдзейскіх храмах, якія з’яўляюцца гістарычнымі славутасцямі Гродна. Дзеці паглядзелі маляўнічыя альбомы з фотаздымкамі мясцовых святынь, пазнаёміліся з гісторыяй іх будаўніцтва. Напрыканцы паглядзелі гістарычны мультфільм і нават патанцавалі пад рэп з яго.

   
 • Дзіцячая кніга – гэта радасць!

  25 сакавіка тыдзень дзіцячай кнігі адкрыўся і ў бібліятэцы № 10 ранішнікам «Дзіцячая кніга – радасць і асалода». Бібліятэкары арганізавалі для дзяцей з прышкольнага лагера гімназіі № 9 і СШ № 40 сапраўднае свята. Юныя чытачы не толькі даведаліся гісторыю «кніжкіных імянін», але і распавялі пра свае любімыя кнігі і творы, прачыталі ўрыўкі з іх. Некаторыя падрыхтаваліся грунтоўна: прынеслі з сабой гэтыя самыя кнігі, бо вельмі хацелі падзяліцца ўражаннямі ад прачытанага з прысутнымі. І якое ж свята без гульняў і конкурсаў. Асабліва дзецям спадабалася спаборніцтва на лепшага акцёра, у якім трэба было прадэманстраваць любімага казачнага героя. У гэты дзень ні адного дзіця не засталося без увагі.

 • Юбілейныя даты краязнаўчага календара

  26 сакавіка ў бібліятэцы № 1 адбылася чарговая сустрэча клуба «Сябрына». На гэты раз у госці былі запрошаны прафесар ГрДзУ імя Янкі Купалы, літаратуразнаўца і краязнаўца Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч і кандыдат філалагічных навук, дацэнт ГрДзУ імя Янкі Купалы, гродзенская паэтэса Ала Мікалаеўна Петрушкевіч. Гучалі імёны дзеячаў беларускай культуры і літаратуры, так ці інакш звязаных з Гродзеншчынай. Ала Мікалаеўна спынілася на жаночых імёнах: узгадала пра Зоську Верас, Наталлю Арсенневу, Зофью Налкоўскую, а таксама пра стваральніцу ўнікальнага музея пісьменніцу, прафесара ГрДзУ імя Янкі Купалы С.Ф. Мусіенка. Узгадалі і аб 90-гадовай гадавіне помніка нашай знакамітай зямлячцы Элізе Ажэшка. Члены клуба даведаліся аб краязнаўчым календары Аляксея Міхайлавіча, дзе на кожны дзень месяца прыпадае юбілейная падзея, звязаная з гісторыяй або дзеячам культуры нашых земляў. Падчас сустрэчы прагучалі вершы, у тым ліку і самой Алы Мікалаеўны ў яе выкананні. На працягу мерапрыемства рабіўся акцэнт на тое, якая багатая талентамі і творчымі людзьмі Гродзенская зямля, наколькі важна шанаваць і любіць сваю малую радзіму.

   
 • Давайце знаёмыя кніжкі адкрыем!

  Тыдзень дзіцячай кнігі пачаўся ў гарадской бібліятэцы № 3 26 сакавіка тэатралізаваным святам «Давайце знаёмыя кніжкі адкрыем». Героі кніг Эдуарда Успенскага сабака Шарык і кот Матроскін віталі вучняў СШ № 20 і распавялі пра тое, як 75 гадоў таму пачалася гісторыя тыдня дзіцячай кнігі. Школьнікі адгадвалі загадкі, адказвалі на пытанні віктарын па кнігах, гулялі ў «Прывітанне», «Мора хвалюецца раз», «Як вітаюцца ў розных краінах». Адгадвалі казкі па малюнках і вызначалі персанажаў па цытатах, атрымлівалі прызы за правільныя адказы і лавілі мыльныя бурбалкі.

   
 • Сказка – ложь, да в ней намёк

  26 марта в библиотеке № 1 для учеников 1-2 классов  СШ № 18 прошла литературная викторина «Сказка – ложь, да в ней намек». Дети активно участвовали в конкурсах «Вопросы с яблоньки», «Подумаем над сказкой…», «Вопросы из ларца», «Дополни имя». Кроме того, угадывали мелодии из полюбившихся мультфильмов, а также  поиграли в «Угадай героя».

   
 • Большие святыни малой родины

  26 марта в библиотеке №2 для участников пришкольного лагеря СШ №2 прошло виртуальное путешествие «Большие святыни малой родины». Библиотекари рассказали о православных, католических, протестантских и иудейских храмах, которые являются историческими достопримечательностями Гродно, объяснили, почему наш город – сосредоточье разных конфессий, в котором они все мирно сосуществуют. Дети посмотрели красочные альбомы с фотографиями местных святынь, почитали историю их строительства и использования. В заключение посмотрели исторический мультфильм и даже потанцевали под рэп из него.

   
 • Детская книга это радость!

  25 марта неделя  детской книги открылась и в библиотеке №10 утренником «Детская книга – радость и наслаждение». Библиотекари организовали для детей из пришкольного лагеря гимназии № 9, СШ№ 40 настоящий праздник. Юные читатели не только узнали историю «книжкиных именин», но и рассказали о своих любимых книгах и произведениях, прочли отрывки из них. Некоторые ребята подготовились основательно: принесли с собой эти самые книги, так как очень хотели поделиться своими впечатлениями от прочитанного с присутствующими. И какой же праздник без игр и конкурсов. Особенно детям понравилось соревнование на лучшего актера, в котором нужно было изобразить любимого сказочного героя. В этот день ни один ребенок не остался без внимания.

 • Юбилейные даты краеведческого календаря

  26 марта в библиотеке № 1 прошло очередная встреча клуба «Сябрына». В этот раз в гости были приглашены профессор ГрГУ им. Я.Купалы, литературовед и краевед Алексей Михайлович Петкевич и кандидат филологических наук, доцент ГрГУ им. Я.Купалы, гродненская поэтесса Алла Николаевна Петрушкевич. Звучали имена деятелей белорусской культуры и литературы, так или иначе связанных с Гродненщиной. Так, Алла Николаевна остановилась на женских именах: упомянула о Зоське Верас, Наталье Арсеньевой, Зофье Налковской, а также о создательнице уникального музея писательницы – профессоре ГрГУ им. Я.Купалы С.Ф. Мусиенко. Упомянули и о 90-летней годовщине памятника нашей знаменитой землячке Элизе Ожешко. Члены клуба узнали о созданном Алексеем Михайловичем краеведческом календаре, где на каждый день месяца приходится юбилейное событие, связанное с историей или деятелем культуры наших земель. Во время встречи прозвучали стихи, в том числе и самой Аллы Николаевны в её исполнении. На протяжении всего мероприятия делался акцент на том, как богата талантами и творческими людьми гродненская земля, насколько важно ценить и любить свою малую Родину.

   
 • Давайте знакомые книжки откроем!

  Неделя детской книги открылась в городской библиотеке №3 26 марта театрализованным праздником «Давайте знакомые книжки откроем». Герои книг Эдуарда Успенского пёс Шарик и кот Матроскин приветствовали учеников СШ №20 и рассказали о том, как 75 лет назад началась история недели детской книги. Школьники отвечали на загадки, вопросы викторин по книгам, отгадывали из каких сказок предметы из волшебного мешка, играли в «Приветствие», «Море волнуется раз»,  «Как здороваются в разных странах». Угадывали сказку по картинкам и устанавливали личность героев по  цитатам, получали призы за правильные ответы и в конце ловили мыльные пузыри.

   
 • Маленькі прафесар ведае

  26 сакавіка ў бібліятэцы № 8 вучні першых класаў СШ № 23 сталі ўдзельнікамі інфарміны «Маленькі прафесар». Сакрэт у тым, што кнігі гэтай серыі дарослыя любяць чытаць не менш, чым дзеці – столькі ў іх незнаёмага і незвычайнага. Напрыклад, усе ведаюць, што азначаюць кропачкі на божай кароўцы, ці добрая памяць у вавёркі, якія яны – сучасныя скараходы, што рабіць з шаравой маланкай, калі раптам сустракаешся з ёй?.. І яшчэ шмат усяго цікавага і пазнавальнага ў гэтых маленькіх, але вельмі змястоўных кніжках з выдатнымі фотаздымкамі і буйным тэкстам.

   
 • Самы знакаміты вусень у свеце

  26 сакавіка споўнілася 50 гадоў адной з самых папулярных дзіцячых кніг у свеце – «Вельмі галоднаму вусеню» амерыканскага мастака Эрыка Карла.  У сувязі з такой сур’ёзнай датай у аддзеле абслугоўвання дзяцей Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка адбылося святкаванне юбілею – дзяцей чакалі тэатралізаваныя гучныя чытанні кнігі і пазнавальная інтэрактыўная праграма: дашкаляты лічылі садавіну, паўтаралі дні тыдня, размалёўвалі матылькоў і з задавальненнем фатаграфаваліся ў бібліятэцы.

 • Маленький профессор знает

  26 марта в библиотеке-филиале № 8 учащиеся первых классов СШ №23 стали участниками информины «Маленький профессор». Секрет в том, что книги этой серии взрослые любят читать не меньше, чем дети – столько в них незнакомого и необычного. Например, все ли знают, что означают точечки на божьей коровке, хорошая ли память у белочки, какие они – современные скороходы, что делать с шаровой молнией, если вдруг с ней встречаешься?.. И еще много всего интересного и познавательного в этих замечательных маленьких, но очень содержательных книжечках с прекрасными фотографиями и крупным текстом.

   
 • Самая известная гусеница в мире

  26 марта исполнилось 50 лет одной из самых популярных детских книг в мире - «Очень голодной гусенице» американского художника Эрика Карла. В связи с такой серьезной датой в отделе обслуживания детей Гродненской городской центральной библиотеки им. А.Макаёнка состоялось празднование юбилея — малышей ожидали театрализованные громкие чтения книги  и познавательная интерактивная программа: дошколята считали фрукты, повторяли дни недели, разукрашивали бабочек и с удовольствием фотографировались в библиотеке. Мероприятие прошло в рамках недели детской книги.

 • Свята чытання – усім на дзіва!

  Урачыстае адкрыццё Тыдня дзіцячай кнігі «Свята чытання – усім на дзіва!» адбылося ў Гродне 25 сакавіка. Традыцыйна веснавыя школьныя канікулы пачаліся гарадскім святам на сцэне Гродзенскага цэнтра культуры. Школьнікаў горада сустракалі кот Матроскін і сабака Шарык – героі любімых кніг Эдуарда Успенскага. З прывітальным словам да юных чытачоў звярнуліся паэты Віктар Сямёнавіч Кудлачоў і Ірына Васільеўна Фамянкова. Зала дружна адказвала на хітрыя пытанні вядучых, апладысментамі сустракала музычныя нумары ў выкананні вакалістаў студый Цэнтра культуры г. Гродна. Урывак са спектакля па казцы Г.Х. Андэрсана «Дзюймовачка» паказалі юныя артысты дзіцячай тэатральнай студыі «Бубенчыкі». Свае заслужаныя ўзнагароды на сцэне атрымалі лепшыя чытачы дзіцячых бібліятэк па выніках 2018 года. Праца аніматараў у вобразах любімых усімі дзяцьмі Фіксікаў завяла ўсю залу. У фае была арганізавана кніжная выстава «Добрыя кнігі – сябры назаўжды» з фонду дзіцячай бібліятэкі № 8 і працавала кніжная фотазона.

   
 • На струнах душы

  У літаратурную гасцёўню «На струнах душы» 23 сакавіка ў бібліятэку № 4 былі запрошаныя паэт Аляксандр Васільевіч Слашчоў і члены клуба «Кнігалюб». Аляксандр Слашчоў – журналіст, інтэлектуал і смелы эксперыментатар. Аўтар чытаў свае творы: «Аповесць», «Пралог», «Тэлеграма», «Заход у акне», «Летні дворык», «Калыханка для дарослых», «Снягі», «Звычайная раніца», «Загарадная дача», «Фінальная тэма», «Яшчэ раз пра каханне» і іншыя.  Акрамя вершаў Аляксандр Слашчоў піша і выконвае песні, якія вельмі спадабаліся слухачам. У адрас аўтара былі выказаныя словы падзякі і пажаданні далейшых сустрэч і выхаду ў свет новых кніг.

   
 • Выбар жыццёвага шляху

  23 сакавіка ў бібліятэцы № 2 для членаў клуба «Алхімія поспеху» прайшла гадзіна цікавых паведамленняў «Сонечны каляндар і выбар жыццёвага шляху». Астролаг Людміла Пагажэльская распавяла пра сонечны авестыйскі каляндар, пра нараджэнне чалавека ў пэўныя месяцовыя і сонечныя суткі, пра тое, як можна прасачыць па гэтых днях узаемадзеянне паміж бацькамі і дзецьмі, узаемаадносіны паміж партнёрамі і іх сумяшчальнасць па знаках Задыяка. Людміла Дзмітрыеўна параіла як паступаць у пэўныя моманты часу і як з дапамогай даты нараджэння вызначыць лік жыццёвага шляху і найбольш важныя гады жыцця, каб зрабіць правільны прафесійны выбар і прасунуцца ў кар’еры.

   
 • Родны край спазнаем разам

  22 сакавіка ў бібліятэцы № 10 пад кіраўніцтвам гродзенскага краязнаўцы Алеся Пятровіча Госцева прайшло краязнаўчае падарожжа «Родны край спазнаем разам». Удзельнікамі вандроўкі сталі падапечныя аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў ДУ «Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Кастрычніцкага раёна г. Гродна». Алесь Пятровіч падзяліўся сваімі ведамі і «адкрыццямі» ў галіне гісторыі і краязнаўства Гродна і Гродзенскай вобласці. Займальнае падарожжа дазволіла прысутным у думках перанесціся ў розныя куткі нашага роднага краю. Усе жадаючыя мелі магчымасць задаць пытанне краязнаўцу, а такіх аказалася нямала, і падарожжа ператварылася ў ажыўлены дыялог. Станоўчыя эмоцыі ад сустрэчы атрымалі ўсе ўдзельнікі.

   
 • У свеце жывёл

  22 сакавіка ў бібліятэцы № 1 выхаванцы дзіцячага сада № 37 пабывалі на пазнавальнай гульні «У свеце жывёл». Дзеці адгадвалі загадкі пра жывёл, адказвалі на пытанні віктарыны, называлі звяроў і птушак, адлюстраваных на малюнках, а таксама ўдзельнічалі ў гульнях «Хто ў каго», «Чый хвост», «Хто дзе жыве».

   
 • Я хачу сябраваць з прыродай

  19, 20 і 21 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы № 6 адбылося экалагічнае падарожжа «Я хачу сябраваць з прыродай», прысвечанае 610-годдзю стварэння нацыянальнага парка «Белавежская пушча». Займальная завочная вандроўка прайшло па кутках некранутай прыроды: векавыя дрэвы, непраходныя балоты, непаўторныя лясныя пейзажы, разнастайнасць расліннага і жывёльнага свету. Дзеці пазнаёміліся з кніжнай выставай «Белавежскае дзіва».

 • Верш і Я

  22 сакавіка ў форме паэтычнага калейдаскопа прайшлі чарговыя заняткі клуба «Чытайка» ў дзіцячай бібліятэцы № 7. Вершы развіваюць памяць, мову, мысленне; вучаць бачыць і чуць прыроду. Для размінкі разгадвалі вершаваныя загадкі пра з’явы прыроды, а затым дзеці дэкламавалі вершы рускіх паэтаў пра прыроду. Усё дзеянне суправаджалася электроннай прэзентацыяй.

   
 • Нынче праздник чтения всем на удивление!

  Торжественное открытие недели детской книги «Нынче праздник чтения всем на удивление!» состоялось в Гродно 25 марта. Традиционно начало весенних школьных каникул ознаменовалось городским праздником на сцене Гродненского центра культуры. Школьников города встречали кот Матроскин и пёс Шарик – герои любимых книг Эдуарда Успенского. С приветственным словом к юным читателям обратились поэты Виктор Семенович Кудлачев и Ирина Васильевна Фоменкова. Зал дружно отвечал на хитроумные вопросы ведущих, аплодисментами встречал музыкальные номера в исполнении вокалистов студий Центра культуры г. Гродно. Отрывок из спектакля по сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка» показали юные артисты детской театральной студии «Бубенчики». Свои заслуженные награды на сцене получили лучшие читатели детских библиотек по итогам 2018 года. Работа аниматоров в образах любимых детворой Фиксиков завела весь зал. В фойе была организована книжная выставка «Хорошие книги – друзья навсегда» из фонда детской библиотеки № 8 и работала книжная фотозона.

   
 • На струнах души

  В  литературную гостиную  «На струнах души» 23 марта в библиотеку № 4 были приглашены поэт Александр Васильевич Слащев и члены клуба «Книголюб». Александр Слащёв - это пишущий человек, журналист, интеллектуал и смелый экспериментатор. Автор читал  свои произведения: «Повесть», «Пролог», «Телеграмма», «Закат в окне», «Летний дворик», «Колыбельная для взрослых», «Снега», «Присказка», «Обычное утро», «Загородная дача», «Финальная тема», «Еще раз о любви» и другие.  Кроме стихов Александр Слащёв пишет и исполняет песни, которые очень понравились слушателям. В адрес автора было высказано много слов благодарности, пожелания дальнейших встреч с мастером слова и выхода в свет новых книг.

   
 • Выбор жизненного пути

  23 марта в библиотеке № 2 для членов клуба «Алхимия успеха» прошел час интересных сообщений «Солнечный календарь и выбор жизненного пути». Астролог Людмила Погожельская рассказала о солнечном авестийском календаре, о рождении человека в определенные лунные и солнечные сутки, о том, как можно проследить за этим днём взаимодействие между родителями и детьми, взаимоотношения между партнерами и их совместимость по знакам зодиака. Людмила Дмитревна посоветовала как поступать в определенные моменты времени и как с помощью даты рождения определить число жизненного пути и наиболее важные годы жизни, чтобы сделать правильный профессиональный выбор и продвинуться в карьере.

   
 • Родной край познаем вместе

  22 марта в библиотеке № 10 под руководством гродненского краеведа Алеся Петровича Гостева прошло краеведческое путешествие «Родной край познаем вместе». Участниками путешествия стали подопечные отделения дневного пребывания инвалидов ГУ «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Гродно». Алесь Петрович поделился своими знаниями и «открытиями» в области истории и краеведения Гродно и Гродненской области. Увлекательное путешествие позволило присутствующим мысленно перенестись в разные уголки нашего родного края. Каждый желающий мог задать вопрос краеведу, а таких оказалось немало, и путешествие плавно перетекло в оживленный диалог. Положительные эмоции от встречи получили все участники.

   
 • СТИХиЯ

  22 марта в форме поэтического калейдоскопа прошло очередное занятие клуба «Читайка» в детской библиотеке № 7. Стихи развивают память, речь, мышление; учат видеть и слышать природу. Для разминки разгадывали стихотворные загадки о явлениях природы, а затем дети декламировали стихи русских поэтов о природе. Все действие сопровождалось электронной презентацией.

   
 • Я хочу дружить с природой

  19, 20 и 21 марта в детской библиотеке № 6 проходило экологическое путешествие   «Я хочу дружить с   природой», посвящённое 610-летию создания национального парка «Беловежская пуща». Увлекательное заочное путешествие прошло  по уголкам  нетронутой природы: вековые деревья, непроходимые болота, неповторимые лесные пейзажи, разнообразие растительного и животного мира. Дети познакомились с книжной выставкой «Беловежское чудо».

 • В мире животных

  22 марта в библиотеке № 1 побывали воспитанники детского сада № 37 на познавательной игре «В мире животных». Во время игры  малыши отгадывали загадки о животных, отвечали на вопросы викторины, называли зверей и птиц, изображенных на картинках, а также участвовали в играх «Кто у кого», «Чей хвост», «Кто где живет».

   
 • Нёман у гістарычным лёсе гарадзенцаў

  20 студзеня ў адкрытым інтэлектуальным клубе «Паходня ісціны»  Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка адбыўся круглы стол па тэме «Нёман у гістарычным лёсе гарадзенцаў». Падчас імпрэзы абмяркоўваліся аспекты гістарычнай і культурнай спадчыны галоўнай воднай артэрыі Беларусі.  Старшыня клуба, акадэмік Міжнароднай акадэміі наасферы Алесь Пятровіч Госцеў выказаў прапанову стварэння музея ракі Нёман, над праектам якога ён пачаў працаваць трыццаць год таму, і якую падтрымалі ўсе прысутныя.  Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы прадставіў увазе  «клубаўцаў» грунтоўны даклад па тэме «Аўгустоўскі канал: паўстанцкая памяць прыроднай рэкрэацыі», дзе раскрыў патрэбу выкарыстання паўстанцкага руху  1830 года і саміх паўстанцаў у развіцці турызму на Аўгустоўскім канале. Знакаміты беларускі літаратуразнаўца, пачынальнік літаратурнага краязнаўства, прафесар Аляксей Міхайлавіч Пяткевіч падкрэсліў важкасць унёску класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа ў папулярызацыю Нёмана мастацкім словам. Знаная гарадзенская пісьменніца, літаратуразнаўца Ала Мікалаеўна Петрушкевіч у сваім узнёслым выступе прадставіла пісьменнікаў Прынямоння, якія ў сваіх творах апявалі прыгажосць і непаўторнасць роднай ракі. Аздабленнем імпрэзы стала песня «Да Нёмана» на словы Адама Міцкевіча (пераклад К. Цвіркі) у выкананні расійскай спявачкі Мілы Ражковай. Ужо па традыцыі, удзельнікі клуба яшчэ доўга не разыходзіліся, працягвалі абмяркоўваць узнятыя праблемы.

 • Краіна цудаў Ірыны Такмаковой

  21 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы № 8 для малодшых школьнікаў гімназіі № 5 прайшло мерапрыемства, прысвечанае 90-годдзю з дня нараджэння рускай пісьменніцы, паэта і перакладчыка Ірыны Пятроўны Такмаковай. Школьнікі пазнаёміліся з біяграфіяй і творчасцю І. Такмаковай, слухалі запіс вершаў у выкананні аўтара, самі чыталі вершы «Тэлефон», «Купіце сабаку»,  «Бруснічны гном», адгадвалі вершы-пытанні, вершы-загадкі, чыталі разам верш «Мядзведзь», абыгралі верш «Пагуляем». Дзеці пазнаёмілася з яе перакладамі замежных аўтараў, паслухалі шведскія песенькі, разгадалі крыжаванку па гэтых творах. Асабліва ім спадабалася казка «Аля, Кляксыч і літара А». Напрыканцы з задавальненнем паглядзелі мультфільм «Загадкавая планета», аўтарам сцэнарыя якога была Ірына Такмакова.

 • Беражом планету разам

  20 сакавіка ў бібліятэцы № 5 пабывалі выхаванцы дзіцячага сада № 40. Падчас урока беражлівасці «Беражом планету разам» бібліятэкары расказалі аб тым, што смецце, калі яго раскідваць дзе папала, становіцца страшным ворагам, але, калі падысці да гэтага разумна, можна не толькі пазбегнуць шкоды, але нават знайсці яму карыснае прымяненне. Дзеці даведаліся, навошта сартаваць адходы, як можна даць выкарыстаным рэчам «другое жыццё», змайстраваць з яго карысныя ў побыце прадметы або ўпрыгажэнні. Скончылася мерапрыемства праглядам мультфільмаў на экалагічную тэму, якія замацавалі ў дзяцей атрыманыя веды.

   
 • Неман в исторической судьбе гродненцев

  20 января в открытом интеллектуальном клубе «Факел истины» Гродненской городской центральной библиотеки им. А.Макаёнка состоялся круглый стол по теме «Неман в исторической судьбе гродненцев». Во время мероприятия обсуждались аспекты исторического и культурного наследия главной водной артерии Беларуси. Председатель клуба, академик Международной академии ноосферы А.П. Гостев высказал предложение создания музея реки Неман, над проектом которого он начал работать тридцать лет назад, и которую поддержали все присутствующие. Кандидат исторических наук, доцент Гродненского государственного университета им. Я.Купалы В.Г. Корнелюк представил вниманию аудитории обстоятельный доклад по теме «Августовский канал: повстанческая память природной рекреации», где раскрыл необходимость использования повстанческого движения 1830 года в развитии туризма на Августовском канале. Знаменитый белорусский литературовед, основоположник литературного краеведения, профессор А.М. Петкевич подчеркнул весомость вклада классика белорусской литературы Якуба Коласа в популяризацию Немана художественным словом. Известная гродненская писательница, литературовед А.Н. Петрушкевич в своем возвышенном выступлении представила писателей Принеманья, которые в произведениях воспевали красоту и неповторимость родной реки. Украшением вечера стала песня «К Неману» на слова Адама Мицкевича (перевод К.Цвирки) в исполнении российской певицы Милы Рожковой. Уже по традиции, участники клуба еще долго не расходились, продолжая обсуждать поднятые проблемы.

 • Покорители глубин

  20 марта в библиотеке №10 ветераны военно-морского флота Союза военных моряков г. Гродно совместно с Советом ветеранов Октябрьского района г. Гродно отметили День подводника. На встречу пришли поздравить ветеранов и кадеты СШ № 38, и творческий коллектив «Родник». Почетными гостями в этот вечер были ветераны военно-морского флота Полудень И.Е., Полудень Е.В., Мискевич Л.А., Седнев В.А., Лысуха Е.В., Стаценко А.И. Ведущий вечера – писатель Петр Семинский подготовил поздравление для подводников в виде авторского стихотворения. Еще один гость вечера - поэт, член Союза писателеей Беларуси Бронислав Ермашкевич. Он  не только поделился с присутствующими интересными моментами из своей службы и жизни, но и подарил библиотеке две авторские книги о Великой Отечественной войне.

   
 • Страна чудес Ирины Токмаковой

  21 марта в детской библиотеке №8 для младших школьников гимназии №5 прошло мероприятие, посвящённое 90-летию со дня рождения русской писательницы, поэта и переводчика Ирины Петровны Токмаковой. Школьники познакомились с биографией поэтессы, её творчеством, слушали запись стихов в исполнении автора, сами читали по куплету стихи «Телефон», «Купите собаку», «Брусничный гном», отгадывали стихи-вопросы, стихи-загадки, читали вместе стихотворение «Медведь», обыграли стихотворение «Поиграем». Детвора познакомилась с ее переводами зарубежных авторов, послушали шведские песенки «Спляшем, Пегги, спляшем», «Лошадка Пони», разгадали кроссворд по этим произведениям. Особый интерес дети проявили к сказке «Аля, Кляксич и буква А» и с удовольствием посмотрели мультфильм «Загадочная планета», автором сценария которого была Ирина Токмакова.

 • Бережем планету вместе

  20 марта в библиотеке №5 побывали воспитанник детского сада №40. Во время урока бережливости «Бережём планету вместе» библиотекари рассказали о том, что мусор, если его разбрасывать где попало, становится страшным врагом, но, если обращаться с ним разумно, можно не только избежать вреда, но даже найти ему полезное применение. Дети узнали, зачем раздельно собирать отходы, как можно дать использованным вещам «вторую жизнь», смастерить из него полезные в быту предметы или украшения. Закончилось мероприятие просмотром мультфильмов на экологическую тему, которые закрепили у детей полученные знания.

   
 • Пра птушак і звяроў

  20 сакавіка ў дзіцячай бібліятэцы № 7 прайшла літаратурная гадзіна «Пра птушак і звяроў!», прымеркаваная да 90-годдзя рускага пісьменніка і педагога К. Ушынскага. Вучні 3 «Б» класа СШ № 7 пазнаёміліся з біяграфіяй пісьменніка, даведаліся аб творчай і педагагічнай працы К. Ушынскага, паслухалі апавяданні «Лес і ручай», «Пчолы і мухі», «Арол і Кошка» і іншыя. З дапамогай інтэрактыўнай віктарыны «Дзівосны свет прыроды», школьнікі замацавалі атрыманыя веды, а самыя ўважлівыя заваявалі заслужаную ўзнагароду.

   
 • Структура кнігі і пошук інфармацыі

  20 сакавіка ў бібліятэцы № 7 прайшоў вясёлы і пазнавальны ўрок бібліяграфічнай адукаванасці для вучняў 2 «Б» класа СШ № 7. З дапамогай кніжнай выставы пераканаліся ў багацці кніжнай інфармацыі, паглядзелі электронную прэзентацыю «Адкуль да нас прыйшла кніга», навучыліся карыстацца даведачным апаратам кнігі. Завяршыліся заняткі практыкаваннем на развіццё фантазіі.

 • Да нас прыехаў заапарк

  19 сакавіка для чытачоў спецыяльнай бібліятэкі для інвалідаў па зроку была арганізавана завочная экскурсія ў заалагічны парк, прымеркаваная да 125-годдзя з дня нараджэння Яна Каханоўскага, заснавальніка Гродзенскага заапарка. Малодшы навуковы супрацоўнік Т.М. Саўчук распавяла пра 90-гадовую гісторыю нашага заапарка, пра трагічны лёс Яна Каханоўскага, які ў 1942 годзе, патрапіўшы ў лік заложнікаў, мог пазбегнуць расстрэлу, але прапанаваў сябе замест свайго сябра бацькі шасці дзяцей Юзэфа Вявюрскага. У бібліятэку прывезлі 11 жывёл: труса, марскіх свінак, хамячкоў, чарапах, вожыка, белага пацука, бязногую яшчарку.  Акцэнт экскурсіі быў зроблены на тактыльнае ўспрыманне. Знаёмства невідушчых людзей з жывёламі праходзіла вельмі трапятліва і дапамагала пераадолець страх невядомага. Усіх жывёл можна было пагладзіць або дакрануцца да іх. Незвычайны тактыльны кантакт з мяккімі, пухнатымі, гладкімі, калючымі добразычлівымі жывёламі падарыў незабыўныя эмоцыі. Задавалі мноства пытанняў пра ўтрыманне жывёл у заалагічным парку, але самым частым было пытанне: «Калі ж у заапарку з’явіцца слон?».

 • Про птиц и зверей

  20 марта в детской библиотеке №7 прошёл литературный час «Про птиц и зверей!», посвящённый 90-летию русского писателя и педагога К. Ушинского. Ученики 3 «Б» класса СШ №7 познакомились с биографией писателя, узнали о творческой и педагогической работе К. Ушинского, прослушали рассказы «Лес и ручей», «Пчёлы и мухи», «Орёл и Кошка» и другие. С помощью интерактивной викторины «Удивительный мир природы», школьники закрепили полученные знания, а самые внимательные завоевали заслуженную награду.

   
 • К нам приехал зоопарк

  19 марта для читателей Специальной библиотеки для инвалидов по зрению была организована заочная экскурсия в зоопарк, приуроченная к 125-летию со дня рождения Яна Кохановского, основателя Гродненского зоопарка. Младший научный сотрудник Т.Н. Савчук рассказала о 90-летней истории нашего зоопарка, о трагической судьбе Яна Кохановского, который в 1942 году, попав в число заложников, мог избежать расстрела, но предложил себя вместо своего друга отца шестерых детей Юзефа Вевюрского. В библиотеку привезли  11 животных: кролика, морских свинок, хомячков, черепах, ежика, белую крысу, безногую ящерицу.  Акцент экскурсии был сделан на тактильном общении. Знакомство незрячих людей с животными проходило особенно трепетно и помогало преодолеть страх неизвестного. Всех животных можно было погладить или прикоснуться к ним. Необычные тактильные контакты с мягкими, пушистыми, гладкими, колючими доброжелательными животными подарили незабываемые эмоции. Было задано много вопросов о содержании  животных в зоопарке, но самым частым был вопрос: «Когда же в зоопарке появится слон?». 

 • Структура книги и поиск информации

  20 марта в библиотеке № 7 прошёл весёлый и познавательный урок библиографической грамотности для учеников 2 Б класса СШ № 7. С помощью книжной выставки убедились в богатстве книжной информации, посмотрели электронную презентацию «Откуда к нам пришла книга», научились пользоваться справочным аппаратом книги. Завершилось занятие весёлым упражнением на развитие воображения.

   
 • Узроставыя змены памяці

  19 сакавіка ў гарадской цэнтральнай бібліятэцы імя А. Макаёнка прайшоў вечар пытанняў і адказаў «Узроставыя змены памяці: карысныя парады». Займальна аб уласцівасцях і відах чалавечай памяці распавёў дацэнт кафедры нармальнай фізіялогіі УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» Каралёў П.М. Падчас сустрэчы прысутныя адкрылі для сябе шмат карыснай інфармацыі. Пётр Мацвеевіч у даступнай форме адказваў на шматлікія пытанні слухачоў, даваў практычныя парады аб тым, як вярнуць страчаную і ўмацаваць  памяць.

   
 • Сінявокая зямля

  15 сакавіка ў бібліятэцы № 10 у клубе «Цені Пегаса» адбылася літаратурная сустрэча «Сінявокая зямля», прымеркаваная да 75-годдзя Гродзенскай вобласці. Госцем клуба стаў член Саюза пісьменнікаў Беларусі Дзмітрый Мікалаевіч Радзіончык са сваёй новай кнігай «Насустрач спадарожнаму ветру». На доўгачаканую сустрэчу прыйшлі не толькі члены клуба «Цені Пегаса», але і вучні гімназіі № 9, прадстаўнікі Аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў ЦСАН Кастрычніцкага раёна г. Гродна і проста чытачы-прыхільнікі. Паэзія Дзмітрыя Мікалаевіча трывожыла розум і прымушала думаць кожнага, незалежна ад узросту і статусу, стукалася ў душы і бударажыла свядомасць. А верш Дзмітрыя Радзіончыка «У пошуках малой Радзімы» ў каторы раз прымусіў залу не дыхаючы слухаць аўтара. Падарункам чытачам стала выступленне Таццяны Лугавой, прадстаўніка літаратурнага аб’яднання «Надзея», якая прачытала прысутным свае душэўныя вершы аб Радзіме.

 • Разбітыя мары

  19 сакавіка ў бібліятэцы № 2 для вучняў 7 «А» класа СШ № 11 прайшла гадзіна інфармацыі «Наркотыкі і ты – разбітыя мары». Бібліятэкары расказалі аб прычынах і перадумовах узнікнення залежнасці, уплыве наркатычных сродкаў на арганізм чалавека. Школьнікі даведаліся, як паводзіць сябе, калі знаёмыя або сябры заахвоціліся да згубнай звычкі і куды звярнуцца па дапамогу. Завяршылася мерапрыемства аглядам літаратуры па тэме і праглядам відэароліка «Міфы аб наркаманіі».

 • Гадзіна Зямлі

  19 сакавіка ў бібліятэцы № 1 правялі ўрок эканоміі, прысвечаны штогадовай міжнароднай акцыі «Гадзіна Зямлі».  Гадзіна Зямлі – гэта глабальная штогадовая міжнародная акцыя, арганізаваная Сусветным фондам дзікай прыроды, якая заключаецца ў тым, што ў вызначаны час людзі ў розных краінах свету на адну гадзіну адключаюць святло і іншыя электрапрыборы. Мэта бібліятэчнага ўрока – выхаваць беражлівыя адносіны да энергарэсурсаў і прыцягнуць увагу школьнікаў да пытанняў энергазберажэння ў сваім доме. З дапамогай гульнявой праграмы «З павагай да энергазберажэння», пазнавальнай гутаркі «Азбука беражлівасці» вучні 3 «В» класа СШ № 18 знаёміліся са складаным светам электраэнергіі. Падчас мерапрыемства школьнікі паглядзелі відэаролік «Як эканоміць».

 • Зямля – наш агульны дом

  19 сакавіка ўдзельнікі клуба «Мурашы» ў аддзеле абслугоўвання дзяцей ГЦБ імя А. Макаёнка пазнаёміліся з катом Чарнышом, які прыляцеў да іх з будучыні. На планеце гэтага ката даўно няма дрэў, вады, не свеціць сонца. Менавіта пра пагрозу, якую чалавек нясе навакольнаму асяроддзю, ён і хацеў бы пагаварыць з хлопчыкамі і дзяўчынкамі. «Мурашы» засвоілі, як мыць шкло без бытавой хіміі, як правільна сартаваць смецце, і паспрабавалі ліквідаваць наступствы лакальнага разліву нафты. Напрыканцы мерапрыемства кожны распавёў, як менавіта ён паспрабуе зрабіць нашу планету чысцей і прыгажэй.

   
 • «Цынкавыя хлопчыкі» Святланы Алексіевіч

  19 сакавіка ў Гродзенскім яўрэйскім абшчынным доме «Менора» прайшла літаратурная гадзіна, прысвечаная 30-годдзю выхаду кнігі Святланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі». Размова аб дакументальным творы Нобелеўскай лаўрэаткі суправаджалася відэарадам аб падзеях Афганскай вайны і чытаннем вершаў «Ідуць у атаку моўчкі...» В. Куцэнкі, «Афганская мурашка» Я. Еўтушэнкі, «Вяртанне» А. Краўцова. Эмацыйнае абмеркаванне твора дазволіла пазнаёміцца з малавядомымі фактамі той вайны. Кніга С. Алексіевіч, напісаная трыццаць гадоў таму, застаецца актуальнай і сёння – да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі мерапрыемства.


   
 • Возрастные изменения памяти

  19 марта в городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка прошёл вечер вопросов и ответов «Возрастные изменения памяти: Полезные советы». Увлекательно о свойствах и видах человеческой памяти рассказал доцент кафедры нормальной физиологии УО «Гродненский государственный медицинский университет» Королёв П. М. В ходе встречи присутствующие открыли для себя много полезной информации. Пётр Матвеевич в доступной форме отвечал на многочисленные вопросы слушателей, давал практические советы о том, как вернуть потерянную и укрепить слабеющую память.

   
 • Синеокая земля

  15 марта  в библиотеке № 10 в клубе «Тени Пегаса» состоялась литературная встреча «Синеокая земля», приуроченная к 75-летию Гродненской области. Гостем клуба стал член Союза писателей Беларуси Дмитрий Николаевич Радиончик со своей новой книгой «Навстречу попутному ветру». На долгожданную встречу пришли не только члены клуба «Тени Пегаса», но и ученики гимназии №9, представители Отделения дневного пребывания для инвалидов ЦСОН Октябрьского района г. Гродно и просто читатели-поклонники. Поэзия Дмитрия Николаевича тревожила умы и заставляла думать каждого, независимо от возраста и статуса, стучалась в души и будоражила сознание. А стихотворение Дмитрия Радиончика «У пошуках малой Радзімы» в который раз заставило зал не дыша слушать автора. Подарком читателям на встрече стало выступление Татьяны Луговой, представителя литературного объединения «Надежда», прочитавшей присутствующим свои душевные стихотворения о Родине.

 • Разбитые мечты

  19 марта в библиотеке № 2  для учащихся 7 «А» класса СШ № 11 прошёл час информации «Наркотики и ты – разбитые мечты». Библиотекари рассказали о причинах и предпосылках возникновения зависимости,  механизме влияния наркотических средств на организм человека. Школьники узнали, как вести себя, если знакомые или друзья пристрастились к пагубной привычке и куда обратиться за помощью. Завершилось мероприятие обзором  литературы по данной теме и просмотром видеоролика «Мифы о наркомании».

 • Час Земли

  19 марта в библиотеке №1 провели урок экономии, посвящённый ежегодной международной акции «Час Земли». Час Земли – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая заключается в том, что в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Цель библиотечного урока – воспитать бережное отношение к энергоресурсам и привлечь внимание школьников к вопросам энергосбережения в своём доме. С помощью игровой программы «С уважением к энергосбережению», познавательной беседы «Азбука бережливости» учащиеся 3 «В» класса СШ № 18 знакомились со сложным миром электроэнергии. В ходе мероприятия школьники посмотрели видеоролик «Как экономить».

 • Земля – наш общий дом

  19 марта участники клуба «Муравьи» в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А.Макаёнка познакомились с котом Чернышем, который прилетел к ним из будущего. На планете кота Черныша давно нет деревьев, воды, не светит солнце. Именно об угрозе, которую человек несет окружающей среде, он и хотел бы поговорить с мальчиками и девочками. «Мураши» усвоили, как мыть стекла без бытовой химии, как правильно сортировать мусор, и попытались устранить последствия локального разлива нефти. В конце мероприятия каждый ребенок озвучил, как именно он постарается сделать нашу планету чище и прекраснее.

   
 • «Цинковые мальчики» Светланы Алексиевич

  19 марта в Гродненском еврейском общинном доме «Менора» прошёл литературный час, посвящённый 30-летию выхода книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Разговор о документальном произведении Нобелевского лауреата сопровождался видеорядом о событиях афганской войны и чтением стихов «Идут в атаку молча...» В. Куценко, «Афганский муравей» Е. Евтушенко, «Возвращение» А. Кравцова. Эмоциональное обсуждение произведения позволило его участникам познакомиться с малоизвестными фактами той войны. Книга С. Алексиевич, написанная тридцать лет назад, остаётся актуальной по сей день, – к такому выводу пришли участники мероприятия.


   
 • Тапіярная абрэзка кустоў

  18 сакавіка ў гарадской цэнтральнай бібліятэцы імя А. Макаёнка адбылося пасяджэнне клуба «Флора». У гасцях пабываў спецыяліст па тапіярнай абразцы дрэў і кустоў Яўген Папчынскі. Яўген Аляксандравіч распавёў, як правільна рабіць «стрыжку» іглічных раслін і на прыкладзе туі паказаў правілы, якіх неабходна прытрымлівацца. Атрымаўся ўнікальны жывы твор мастацтва. Прынцыпам тапіярнай стрыжкі простых формаў прысвечана нямала кніг. Адна з лепшых – «Фігурная стрыжка дрэў» Генрыха Бельца. У ёй можна знайсці добрыя малюнкі, падрабязнае апісанне метадаў і спосабаў стрыжкі.

 • Топиарная обрезка кустарников

  18 марта в городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка состоялось заседание клуба «Флора». В гостях побывал специалист по топиарной обрезке деревьев и кустарников Евгений Папчинский. Евгений Александрович рассказал, как правильно производить «стрижку» хвойных растений и на примере туи показал определённые правила, которые требуется соблюдать в этой работе. Получилось уникальное живое произведение искусства. Принципам топиарной стрижки простых форм посвящено немало книг. Одна из лучших – «Фигурная стрижка деревьев» Генриха Бельца. В ней можно найти хорошие рисунки, подробное описание методов и способов стрижки.

 • Па старонках кнігі рэкордаў Гінэса

  Бібліягід «Па старонках кнігі рэкордаў Гінэса» адбыўся 18 сакавіка ў бібліятэцы № 5. Наведвальнікі групы падоўжанага дня СШ № 18 пазнаёміліся з гісторыяй стварэння кнігі, паразважалі аб рэкордах свайго класа. З дапамогай электроннай прэзентацыі ўбачылі самых дзіўных жывёл планеты: самых маленькіх і гіганцкіх. У дзяцей была магчымасць параўнаць іх са сваімі хатнімі гадаванцамі. А энцыклапедыі і перыядычныя выданні з фонду бібліятэкі пашырылі іх веды па тэме.

   
 • Лёгкіх наркотыкаў не бывае!

  Інфармацыйны лікбез «Запомніце: лёгкіх наркотыкаў не бывае!» адбыўся 18 сакавіка ў бібліятэцы № 5 для вучняў 8 «А» класа СШ № 18. Псіхолаг аддзела грамадскага здароўя Гродзенскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Надзея Рыгораўна Шаманкова распавяла падлеткам аб праблеме наркаманіі і нарказалежнасці. Гаворка ішла пра гісторыю ўзнікнення псіхатропных рэчываў, пра іх разнавіднасць, пра фарміраванне залежнасці. Былі прыведзены прыклады згубнага ўздзеяння псіхатропных рэчываў на арганізм. Разгледжаныя сітуацыі дапамаглі школьнікам аргументаваць адмову ад наркотыкаў.

   
 • Кветкі з вафельны паперы

  15 сакавіка ў клубе «Гродзенская лялька» адбыўся майстар-клас «Кветкі з вафельнай паперы», які правяла кандытар Ала Вішнякова. Удзельніцы мерапрыемства вучыліся фармаваць пялёсткі будучай ружы з дапамогай вады, гліцэрына і харчовых фарбавальнікаў. Такія кветкі могуць упрыгожыць торт хатняга прыгатавання.

   
 • По страницам книги рекордов Гиннесса

  Библиогид «По страницам книги рекордов Гиннесса» состоялся 18 и 19 марта в библиотеке № 5. Учащиеся группы продлённого дня СШ №18 познакомились с  историей создания книги, порассуждали о рекордах своего класса. С помощью электронной презентации ознакомились с самыми удивительными животными планеты: самыми маленькими и достигающими гигантских размеров. У ребят была возможность сравнить их со своими домашними питомцами. А имеющиеся в фонде энциклопедии и периодические издания расширили их знания по данной тематике.

   
 • Лёгких наркотиков не бывает!

  Информационный ликбез «Запомните: легких наркотиков не бывает!» состоялся 18 марта в библиотеке №5 для учащихся 8 «А» класса СШ 18. Психолог отдела общественного здоровья Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Надежда Григорьевна Шаманкова рассказала подросткам о проблеме наркомании и наркозависимости. Речь шла об истории возникновения психотропных веществ, об их разновидностях, о формировании зависимости. Были приведены конкретные примеры пагубного воздействия психотропных веществ на организм. Рассмотренные ситуации помогли ребятам аргументировать отказ от наркотиков.

   
 • Цветы из вафельной бумаги

  15 марта в клубе «Гродненская кукла»  состоялся мастер-класс «Цветы из вафельной бумаги», который провела кондитер Алла Вишнякова. Участницы мероприятия учились формировать лепестки будущей розы с помощью воды, глицерина и пищевых красителей. Такие цветы могут украсить торт домашнего приготовления.

   
 • Казкатэрапія для вялікіх і маленькіх

  16 сакавіка ў гарадской цэнтральнай бібліятэцы імя А. Макаёнка ў сямейным клубе «Здравушка» прайшла літаратурна-пазнавальная праграма «Казкатэрапія для вялікіх і маленькіх». Навукоўцы-псіхолагі, узяўшы на заметку вопыт мінулых пакаленняў, дадалі сучасных навуковых ведаў, і з’явіўся эфектыўны метад працы, які стаў адным з папулярных кірункаў у рабоце з дзецьмі – казкатэрапія. З прыёмамі казкатэрапіі пазнаёміла прысутных псіхолаг Разумава В.Р. Спадабаліся ўдзельнікам творчыя заняткі «Я складаю казку».  Дзецям прапаноўвалі ілюстрацыі з выявай казачных персанажаў. Яны выбіралі малюнак і складалі па ім сваю казачную гісторыю. Хлопчыкі і дзяўчынкі з задавальненнем расказвалі пра сваіх любімых герояў, фантазіравалі, прыдумлялі смешныя гісторыі, удзельнічалі ў літаратурных віктарынах.

   
 • Ёсць такі ў свеце цуд

  15 сакавіка ў бібліятэцы № 1 прайшла экскурсія для вучняў 4 «Б» класа СШ № 18 «Ёсць такі ў свеце цуд...». У бібліятэцы дзяцей чакаў цёплы прыём. Ім распавялі пра тое, што яны прыйшлі ў сховішча кніг, пазнаёмілі з правіламі паводзінаў у чытальнай зале і на абанеменце. З цікавасцю слухалі, як правільна абыходзіцца з кнігамі, для чаго яны патрэбныя і як ствараюцца. Затым юныя наведвальнікі разглядалі кніжкі-цацкі, кніжкі-раскладанкі, кніжкі-панарамы, энцыклапедыі. Экскурсія аказала на іх вялікае ўражанне. Яны зараз з нецярпеннем будуць чакаць, калі стануць чытачамі гэтай бібліятэкі, зрэшты некаторыя імі ўжо з’яўляюцца.

   
 • Сказкотерапия для больших и маленьких

  16 марта в центральной библиотеке им. А. Макаёнка в семейном клубе «Здравушка» прошла литературно-познавальная программа «Сказкотерапия для больших и маленьких». Ученые-психологи, взяв на заметку опыт прошлых поколений, добавили современных научных знаний, и появился эффективный метод работы, ставший одним из популярных направлений при работе с детьми - сказкотерапия. Практическим приемам метода сказкотерапии познакомила присутствующих психолог Разумова В.Р. Понравилось всем участникам творческое занятия «Я сочиняю сказку».  Детям предлагались иллюстрации с изображением сказочных персонажей. Они выбирали картинку по своему усмотрению и сочиняли по ней свою сказочную историю. Ребята с удовольствием рассказывали о своих любимых героях, фантазировали, придумывали смешные истории, участвовали в литературных викторинах.

   
 • Загадкі без падказкі

  16 сакавіка ў бібліятэцы № 10 для вучняў 2 класа СШ № 26 была праведзена літаратурная віктарына «Загадкі без падказкі». Дзеці падзяліліся на дзве каманды, якія годна змагаліся за першае месца: і на пытанні па казках адказвалі, і загадкі адгадвалі, і герояў казачных малявалі. Але нягледзячы на старанні абедзвюх каманд перамагла дружба, а спадарожнічалі гэтаму станоўчыя эмоцыі і добры настрой.

 • Гэты дзень у гісторыі краіны

  15 сакавіка ў бібліятэцы № 10 для вучняў 7 класа СШ № 26 прайшла інфармацыйная гадзіна «Гэты дзень у гісторыі Беларусі», прымеркаваная да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Школьнікі пазнаёміліся з асноўным законам краіны і яго структурай. Нягледзячы на юны ўзрост, падлеткі ведаюць свае правы і абавязкі. Яны з лёгкасцю адказалі на пытанні па тэме, паказалі свае веды ў галіне паняццяў «адміністрацыйная і крымінальная адказнасць», «сімволіка Беларусі». Напрыканцы мерапрыемства для замацавання атрыманай інфармацыі бібліятэкары паказалі відэаролік, прысвечаны Дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

   
 • Гучныя чытанні тактыльных кніг

  У суботу 16 сакавіка ў гасцях у вучняў Гродзенскай спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната для дзяцей з парушэннямі зроку пабывалі бібліятэкары – арганізатары сталічнага праекта «ЗаЧытанне». Для дзяцей госці правялі незвычайныя гучныя чытанні кнігі Ану Штонер «Маленькі Дзед Мароз». Незвычайнасць у тым, што чыталі тактыльную кнігу, і ў кожнага дзіцяці была магчымасць адчуць сюжэт, літаральна дакранаючыся да старонак тактыльнай кнігі. Самі старонкі з любоўю пашытыя ўдзельнікамі праекта «ЗаЧытанне», першапраходцамі ў нашай краіне ў галіне стварэння такіх патрэбных кніг. Тактыльнай версіі кнігі Джуліі Дональдсан «Груфала» пакуль няма, але дзеці з задавальненнем паслухалі гэтую выдатную казку сучаснай англійскай пісьменніцы ў выкананні гасцей.

  Затым калегі з Мінска пабывалі ў спецыяльнай бібліятэцы для інвалідаў па зроку і зрабілі экспертную ацэнку тактыльных кніг, выкананых падчас праекта гродзенскіх бібліятэкараў «Цёплыя кнігі» і падораных школамі Кастрычніцкага раёна г. Гродна. За кубкам гарбаты бібліятэкары Мінска і Гродна абмяняліся вопытам стварэння «цёплых» кніг, гаварылі пра цяжкасці, з якімі сутыкаліся, ствараючы кнігі.

 • Есть такое в свете чудо

  15 марта в библиотеке №1 прошла экскурсия для учеников 4 «Б» класса СШ №18 «Есть такое в свете чудо…». В библиотеке детей ждал тёплый прием. Им рассказали о том, что они пришли в хранилище книг, познакомили с правилами поведения в читальном зале и на абонементе. С интересом школьники слушали рассказ о том, как правильно обращаться с книгами, для чего они нужны и как создаются. Затем юные посетители рассматривали книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии. Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление. Они теперь с нетерпением будут ждать, когда станут читателями этой библиотеки, впрочем некоторые ими уже являются.

   
 • Громкие чтения тактильных книг

  В субботу 16 марта в гостях у учащихся Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения побывали библиотекари – организаторы столичного проекта «ЗаЧтение». Для ребят гости провели необычные громкие чтения книги Ану Штонер «Маленький дед Мороз». Необычность в том, что читали тактильную книгу, и у каждого ребенка была возможность почувствовать сюжет, буквально прикасаясь к страницам тактильной книги. Сами страницы с любовью сшиты участниками проекта «ЗаЧтение», первопроходцами в нашей стране в области создания таких нужных книг. Тактильной версии книги Джулии Дональдсон «Груффало» пока нет, но  дети с удовольствием послушали эту замечательную сказку современной английской писательницы в прочтении гостей.

  Затем коллеги из Минска побывали в специальной библиотеке для инвалидов по зрению и провели экспертную оценку тактильных книг, выполненных за время проекта гродненских библиотекарей «Тёплые книги» и подаренных школами Октябрьского района г. Гродно. За чашкой чая библиотекари Минска и Гродно обменялись опытом создания «тёплых» книг, говорили  о трудностях, с которыми сталкивались, создавая книги. 

 • Этот день в истории страны

  15 марта в библиотеке № 10 для учащихся 7 класса СШ № 26 прошел информационный час  «Этот день в истории Беларуси», приуроченный ко Дню Конституции Республики Беларусь. Школьники познакомились с основным законом страны и его структурой. Несмотря на юный возраст, подростки знают свои права и обязанности, так как с легкостью отвечали на вопросы по теме, показали свои знания в области понятий «административная и уголовная ответственность», «символика Беларуси». В завершении часа для закрепления полученной информации библиотекари показали видеоролик, посвящённый Дню конституции Республики Беларусь.

   
 • Загадки без подсказки

  16 марта  в библиотеке № 10 для учащихся 2 класса СШ №26 была проведена литературная викторина «Загадки без подсказки». Дети разделились на две команды, которые достойно боролись за первое место: и на вопросы по сказкам отвечали, и загадки отгадывали, и героев сказочных рисовали. Но несмотря на старания обеих команд победила дружба, а сопутствовали этому положительные эмоции и хорошее настроение.

   
 • Жизнь или кайф?

   Урок-размышление «Жизнь или кайф?» прошел 15 марта для учеников 10 «А» класса СШ № 22 в библиотеке № 4. Старшеклассники узнали  об истории возникновения психотропных веществ, о формировании зависимости, мифах и реальности «легких наркотиков» и их пагубном влиянии  на организм. Интерактивная игра «Скажи “нет”» помогла молодым людям аргументировать отказ от наркотиков. Был продемонстрирован документальный фильм «Под грифом “смертельно”» и репортаж о массовом отравлении курительными смесями из Гродненской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

   
 • Гарант белорусской государственности

  15 марта в библиотеке № 2 для учащихся 7 «Б» класса СШ № 11 прошёл час информации «Конституция — гарант белорусской государственности». Библиотекари рассказали  об основном законе Республики Беларусь – Конституции, её структуре, объяснили понятия «право», «обязанность». Школьники узнали о правонарушениях, которые совершают подростки и об их последствиях, ответили на вопросы викторин «Гражданином быть обязан» и «Шалость или преступление».

 • Стихии в астрологии и темперамент

  14 марта в библиотеке № 2 для членов клуба по интересам «Алхимия успеха» прошёл час интересных сообщений «Стихии в астрологии и темперамент». Психолог Татьяна Езепчик познакомила с историей учений о темпераменте, методиками выявления его типов. Астролог Людмила Погожельская рассказала о связи четырёх стихий с четырьмя темпераментами, охарактеризовала их. Объяснила взаимоотношения разных знаков Зодиака и провела мини-тесты «Тайны темперамента» и «Какой ты элемент в природе?»

   
 • Очевидное – невероятное

  15 марта в библиотеке № 5 состоялось очередное заседание клуба «Superдетки». На этот раз мальчишки и девчонки отправились в фантастическое путешествие «Очевидное – невероятное». Общеизвестно, что на земле живет огромное количество удивительных существ: от смешных до ужасающих. О многих удивительных растениях мира известно издавна. Но есть совершенно необычные представители флоры, о которых мало кто знает. Между тем они по-настоящему поражают своим внешним видом и необычными свойствами. Обо всем этом ребята узнали из сообщения библиотекаря. А просмотр тематических видеороликов создал соответствующее настроение.

 • Волшебный мир библиотеки

  15 марта в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка прошла экскурсия для учеников 1 «В» класса СШ № 6 «Волшебный мир библиотеки». Дети познакомились с абонементом и правилами пользования библиотекой. Вместе вспомнили правила обращения с книгой. В читальном зале библиотеки познакомились с детскими журналами, вспомнили сказки, отвечая на вопросы викторин: «Что за прелесть эти сказки», «Волшебные слова». Большое впечатление на детей произвели энциклопедии, «говорящие» и 3 Д книги. Дети ушли с желанием вернуться с родителями и записаться в библиотеку.

   
 • Здоровый будешь – всё добудешь

  15 марта в библиотеку № 7 пришли второклассники  СШ № 7 на игровую программу по здоровому образу жизни. С помощью волшебного компаса путешествовали по планете здоровья от буквы к букве, составляющие это слова. Для этого нужно было отгадывать загадки, решать кроссворды. Вспомнили о пользе зарядки и показали свои любимые упражнения. Говорили о пользе витаминов, о полезной еде школьника.

   
   
 • В полный рост, во весь голос

  14 марта в библиотеке №9 состоялась встреча членов клуба «Званый гость» с гродненской поэтессой Еленой Чепукене. Елена Георгиевна — преподаватель Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, часто бывает в служебных командировках, но всегда находит время для творчества. Елена Георгиевна представила новую книгу «Осень жизни меня не печалит». В неё вошли не только стихи, но и проза. В книге автор размышляет над реалиями сегодняшнего дня, вечными темами – любовь, вера, порядочность. Присутствующие внимательно и с удовольствием прослушали не только стихи в исполнении автора, но и историю их написания. Поздравить с выходом новой книги поэтессу пришли председатель литературного объединения «Надежда» С.В. Глембоцкая и вокальная группа «Волошки».

 • Чтоб душу окрылял духовности свет

  14 марта в городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка в рамках работы духовно-просветительного клуба «Денница» прошёл вечер православной книги «Чтоб душу окрылял духовности свет». Руководитель клуба рассказала о значении православных книг в жизни современного человека и о пользе чтения духовной литературы. Также вниманию гостей была представлена презентация, посвящённая жанровой классификации религиозных книг.

 • Я гражданин Республики Беларусь

  14 марта в детской библиотеке№8 прошел информационный час ко Дню Конституции Республики Беларусь, на котором учащиеся 7 класса гимназии №5 познакомились с фактами из истории Конституции разных лет, с разделами, главами и статьями действующей Конституции - главного закона нашей страны. Для подростков была проведена интеллектуальная игра «Мир права». Задания разной сложности позволили выявить знания в правовых вопросах, а викторина «Что мы знаем о Конституции?» помогла закрепить полученную информацию: по каким законам живет Беларусь, как защищены граждане нашей страны, об их правах, свободе и гарантиях. В конце мероприятия спели гимн Республики Беларусь.

 • Закон, по которому мы живём

  12 марта в библиотеке №1 прошёл информационный час «Закон, по которому мы живём» ко Дню Конституции Республики Беларусь для учащихся медицинского колледжа. 15 марта в 1994 году была принята Конституция суверенной Республики Беларусь. С юных лет граждане страны должны знать свои права и обязанности, гарантом которых является Конституция. Сотрудники библиотеки рассказали о символах государства, познакомили с особенностями действующей Конституции нашей страны. Ребята приняли активное участие в обсуждении основных прав и обязанностей граждан, обеспеченных и установленных Основным законом страны. В ходе мероприятия учащимся был показан видеоролик к 25-летию Конституции Республики Беларусь.

   
 • В гостях у Витаминки

  13 марта в библиотеке №1 прошла информина «В гостях у Витаминки». Учащиеся 4 «В» класса СШ №18 познакомились со значением слова «здоровье», узнали о том, как его нужно беречь, что такое гигиена здоровья, как правильно составить режим дня, что является основным источником витаминов и минеральных веществ, почему необходимо заниматься физкультурой и спортом. Также ребята приняли активное участие в викторине «Вредные и полезные продукты». В конце мероприятия был показан мультфильм на тему здорового образа жизни.

 • Книжки живут в библиотеке

  13 и 14 марта в детской библиотеке № 7 прошли экскурсии для учеников «Вот где книжки живут». Учащиеся 1 «А» и 1 «Б» классов СШ № 7 познакомились с волшебным миром библиотеки и узнали о том, как правильно здесь себя вести. Библиотекари рассказали о правилах пользования книгой и библиотекой в целом. Первоклассники с удовольствием познакомились с выставками библиотеки и периодическими изданиями. Звершилась экскурсия просмотром мультфильма «Свинка Пеппи. Библиотека!».

 • Хорошие манеры

  13 марта в библиотеке №1 прошла игра-конкурс «Его Величество Этикет».  На мероприятии ученики 2 «А» класса СШ №18 познакомились с основными правилами этикета  и узнали, как нужно вести себя, чтобы не попадать в нелепые ситуации. А также дети активно проявили себя в конкурсах «Наша речь», «Хорошие манеры», «Азбука этикета» и с азартом участвовали в аукционе вежливости, где должны были сказать как можно больше комплиментов друг другу. В конце мероприятия посмотрели мультфильм «Что такое хорошо и что такое плохо».

   
 • Природе спасательный круг

  Заседание экологического клуба «Пралеска» состоялось 13 марта в детской библиотеке № 6. Школьники  обсуждали вопросы поведения и отношения  к окружающей среде и влиянии человека на окружающий мир, участвовали в конкурсе «Сохраним удивительный мир», разгадывали  кроссворд «Наш общий дом».

   
 • Её Величество Вода

  12 марта в библиотеке № 7 провели познавательный час «Её Величество Вода» для учеников 3 В класса СШ № 7, приуроченный к Всемирному дню воды, который отмечается 22 марта. Школьники познакомились с интересными фактами о воде, с её ролью в природе и жизни человека, пополнили знания о водных животных и растениях. Обзор книжной выставки «В луже, в море, в океане…» дополнил мероприятия и помог заинтересовать учащихся книгами о воде, о водных животных и растениях из фонда библиотеки.  

   
 • Чудо-дерево

  12 и 13 марта в детской библиотеке  № 6 прошло литературное путешествие «Чудо - дерево» к 115-летию  со дня рождения Корнея Чуковского для воспитанников  детского сада  № 80.  Малыши  познакомились с удивительным миром произведений дедушки Корнея. По сказкам писателя прошла игра-викторина «Чудо-дерево». Дети, отвечая на вопросы, вспоминали названия и содержание произведений, демонстрировали соответствующие предметы. В конце мероприятия дети получили книгу в подарок.


   
 • Формула весны

  12 марта в городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка гродненские поэты провели встречу с читателями, а также с учащимися политехнического колледжа «Формула весны». Каждый из молодых авторов представил свое поэтическое восприятие весенней поры года. Поэтесса Виктория Смолко приветствовала присутствующих стихами о весне и духовности. Поспособствовали весеннему настроению стихи Антонины Нуретдиновой. У Елены Маринец самая красивая пора года отождествляется со словами «любовь» и «дружба». Колоритный и запоминающийся рисунок весны возник в стихах Татьяны Лашук. Поспособствовал созданию весенней творческой атмосферы в зале и заместитель руководителя Гродненского отделения Союза писателей Беларуси Дмитрий Родиончик. Возвышенное настроение, которым поделились гродненские поэты, передалось и слушателям.

 • Экскурсия в «Фестивальный»

   12 марта сотрудники Централизованной библиотечной системы г. Гродно побывали в культурном центре «Фестивальный», экскурсию по которому провела заместитель директора Гродненского городского центра культуры Ирина Сильванович. Библиотекари  стали участниками мероприятия, посвящённого ликвидации гродненского гетто «Кадиш у мемориальной доски». Именно 12 марта 2019 года исполнилось 76 лет со дня, когда оккупационная немецкая власть уничтожила гетто в городе. Ведущая - писательница и редактор Марина Шепелевич говорила о фактическом уничтожении более половины жителей города во время действия двух гетто в Гродно. О том, что это большая утрата культуры, духовности, образования и науки для Европы и для нашего города в частности.

   
 • Волшебница Астрид

  6 и 11 марта в библиотеке № 9 учащиеся 4 «А» и 4 «Д» классов гимназии №5 путешествовали по произведениям шведской писательницы и немножко волшебницы Астрид Линдгрен. Во время литературного часа ребята познакомились с биографией сказочницы, узнали где находится единственный в мире памятник Карлсону. Мальчишки и девчонки с удовольствием отвечали на вопросы литературного аукциона по книге «Три повести о Малыше и Карлсоне», разгадывали кроссворд и угадывали предметы из «Волшебного сундучка» по книге «Пеппи Длинныйчулок».

   
 • Как на масленой неделе...

  9 марта в духовно-просветительном клубе «Денница» в городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка прошёл фольклорный праздник «Как на масленой неделе…». О традициях Великого поста, о его значении, о богослужебных особенностях каждой недели, рассказал настоятель Свято-Владимирской церкви протоиерей Александр Велисейчик. Были зачитаны юмористический рассказ М. Зощенко «Теперь-то ясно» и отрывок из книги И. Шмелёва «Лето Господне». В конце встречи для участников клуба и гостей был организован конкурс на самые вкусные блины. Победители получили медальки и памятные призы. В исполнении учащихся колледжа искусств звучала весёлая музыка. Позитивный заряд в этот день получили все участники литературно-музыкальной Масленицы.

 • Добрые сказки

  7 марта в библиотеке № 10 для воспитанников средней группы ГУО «Ясли-сад №105 г.  Гродно» был проведён литературный час «Добрые, тёплые сказки». малыши узнали о том, какие бывают сказки, чему они учат, каждый смог  поделиться своей любимой сказкой и объяснить, почему именно она является таковой. Дошкольники поучаствовали в небольшой викторине по уже известным им сказкам, а также  ребята смогли рассмотреть книги по теме и взять понравившуюся книгу со сказками домой.

   
 • Для любимой мамочки

  7 марта в библиотеке № 10 прошла игровая программа «Для любимой мамочки» для учащихся 2 класса гимназии № 9, посвящённая женскому дню 8 марта. Дети разделились на две команды - мальчиков «Рыцари» и девочек «Незабудки». Мероприятие было построено таким образом: школьникам необходимо было продемонстрировать свои творческие способности - нарисовать портрет мамы, рассказать стихотворение о маме, показать знания и умения отвечать на каверзные и сложные вопросы о празднике. Конечно же, несмотря на старания мальчиков выбиться вперёд, победила дружба. Ребята остались довольны, получили много положительных эмоций.

   
 • Мамам посвящается

  7 марта в  детской библиотеке № 6 было весело и шумно, здесь прошёл утренник «Мама – солнышко моё» для, посвящённый весеннему празднику  8 Марта. Учащиеся 3 «В» класса СШ № 11 раскрывали свой творческий потенциал в играх и конкурсах. Читали стихи, рассказывали душевные истории о близком и преданном человеке – маме. Учащиеся с большим удовольствием приготовили  своими руками подарок  мамам – праздничную открытку.

 • Вперёд, девочки!

  Самый тёплый и сердечный праздник весны – 8 Марта! 7 марта, в канун праздника, в библиотеке №8 прошла праздничная игровая программа «Вперёд, девочки!», подготовленная для участников клуба «Светлячок». Мальчишки   и девчонки увлечённо отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах «Самая-самая», «Помощники для мамы». В заключение праздника мальчики поздравили своих одноклассниц и вручили подарки, все весело спели караоке.

   
 • День особый

  В честь наступающего Дня женщин в библиотеке-филиале №1 7 марта прошла празднично-игровая программа «Есть в марте день особый». В этот весенний день ученики 2 «Г» класса СШ №18 дружно разгадывали загадки, посвящённые празднику, отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах «Романтическая пара» и «Угадай героя». В конце мероприятия мальчики поздравили девочек и подарили небольшие сувениры.

   
 • Мама – слово дорогое

   6 марта сотрудники библиотеки №3 провели сразу два мероприятия для учащихся начальных классов СШ №37, посвящённых наступающему Дню женщин «Мама – слово дорогое».  Ребята прослушали информацию о том, как появился этот день в календаре, а затем участвовали в играх и конкурсах.  Прошли интеллектуальную разминку в командах, рисовали портрет мамы, придумывали слова в конкурсе «Сделай комплимент». Понравились и подвижные игры («Фанты», «Море волнуется раз» и др.). Завершилось мероприятие раздачей призов.

 • Сквозь века и поколения

  6 марта в библиотеке № 2 для членов клуба по интересам «3Д: для дома, души и досуга» прошёл час истории «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять», посвящённый 125-летию со дня рождения педагога-эколога, биолога, общественного деятеля Яна Кохановского. Историк Денис Павлович Тарасюк рассказал присутствующим о запутанной судьбе гродненского зоопарка, его обитателях. Наиболее известным руководителем зоопарка был Ян Кохановский, расстрелянный немцами в 1942 году вместо его  друга. Слушатели узнали, что его не спас даже коллаборационизм по отношению к немцам и то, что во время немецкой оккупации зоопарк функционировал благодаря ему.

   

 • Дорогой мой человек

  5 марта в Гродненской городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка прошёл праздничный вечер ко Дню женщин «Дорогой мой человек». В исполнении Тамары Степановны Сеньковой звучали лирические стихи Э. Асадова, М. Тушновой, Л. Рубальской о женщине, о матери, о любви. Приятным сюрпризом для всех присутствующих стало выступление ансамбля гитаристов «Чаранго». Музыканты исполнили произведения известных композиторов и народные наигрыши. Их виртуозное выступление и весеннее настроение, царившее в зале, вызвало заряд положительных эмоций. 

   
 • Удивительный мир авторской куклы-2

  Сотрудники библиотеки № 3 и организаторы клуба «Гродненская кукла» 5 марта провели виртуальную экскурсию в музейную комнату «Кукольный дом» для медицинских работников Гродненской центральной городской поликлиники. Встреча прошла в преддверии  8 марта, поэтому неслучайно концеренц-зал был заполнен прекрасными представительницами  учреждения здравоохранения. Библиотекари  познакомили всех с работой своего клуба, рассказали о техниках создания кукол. Продемонстрировали видео об открытии музейной комнаты. Организовали книжную выставку «Куклы и игрушки своими руками». И пообещали принять всех желающих в члены своего творческого клуба. 

 • Добрее мир от женской красоты

  5 марта в библиотеке № 5 говорили о мамах. Ученики 3 В класса СШ № 18 по очереди рассказали, как крепко и сильно они любят своих мам и как не могут обойтись без заботы бабушки. Звучали стихи, посвященные удивительным женщинам. Дети посмотрели мультсборник о самых лучших сказочных мамах. Вниманию гостей была представлена выставка «Единственной мамочке на свете…». Девчонки и мальчишки взяли книги для того, чтобы выбрать самые красивые поздравления для мам и бабушек.

 • Мы должны с тобой сами помогать маме

  5 марта в детской библиотеке №8 для учащихся 2-х классов гимназии №5 прошла праздничная программа, посвящённая первому весеннему празднику 8 марта. Юные читатели с нежностью рассказывали о своих мамах и бабушках и очень гордились ими. Мальчики в стихотворной форме поздравили девочек с праздником, а затем участвовали в развлекательно-познавательных играх и конкурсах. Мальчишки в поисках поздравления для девчонок играли в квест и нашли красивое музыкальное поздравление с букетом тюльпанов. Девочки участвовали в конкурсах «На все руки мастерица», «Я красавица», особенно изящным был конкурс «С праздником!», когда мальчики, припадая на колено, дарили девочкам цветок.

 • Как на наши именины

  5 марта в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка прошёл праздник  именинников для учеников 2 «Б» класса СШ №6 «Как на наши именины». Зимних именинников прилетел поздравить и развлечь самый лучший в мире поздравляльщик, мужчина в самом расцвете сил – Карлсон. Дети побывали в Сладкоежкиной стране, где все игры, конкурсы, викторины и даже песни были сладкие. В конце праздника именинники получили в подарок сладкие призы и фото на память с Карлсоном.

   
 • Рукавичка

  Сотрудники библиотеки № 4 – частые гости в отделении дневного пребывания Гродненской областной организации Красного креста для детей с ограниченными возможностями. Библиотекари не только приносят новые книги, но и читают детям самые интересные произведения. 5 марта состоялась очередная встреча с героями русских народных сказок. Дети не только слушали сказки «Колобок», «Зайчики», «Рукавичка», но и сами с удовольствием участвовали в инсценировке художественных произведений при помощи   перчаточных кукол.

   
 • Молодое поколение за энергосбережение

  Что такое энергия, для чего она необходима и как правильно её расходовать? Ответы на эти вопросы искали учащиеся 4 класса гимназии №5 4 марта в детской библиотеке № 8. Все вместе говорили о том, какая бывает энергия, об основных источниках энергии на земле, о том, почему солнце считают главным источником и откуда берется ветер. Школьники обеспокоены ежегодно растущим потреблением энергии и готовы включится в серьёзную работу по энергосбережению: они знакомились со счетчиками учета воды, электричества, тепла, предлагали свои способы экономии воды, разгадывали электрокроссворд и обыграли рассказ о трех лампочках: накаливания, люминесцентной, светодиодной.

   
 • Ян Кохановский: подвиг и память

  28 февраля открытый интеллектуальный клуб «Факел истины» Гродненской городской центральной библиотеки им. А.Макаенка пригласил гродненцев на заседание круглого стола «Ян Кохановский: подвиг и память». Во время мероприятия учитель истории гимназии № 1 им. академика Е.Карского, исследователь истории Гродненского зоопарка Денис Тарасюк осветил героический и трагический жизненный путь выдающегося гродненского педагога-биолога, эколога, общественного деятеля, основателя ботанического сада и зоологического парка в Гродно. Одним из первых к изучению судьбы Яна Кохановского обратился не менее известный гродненский исследователь медицины Федор Игнатович. С докладом «Гродненский краевед Федор Иванович Игнатович - один из первых биографов Яна Кохановского» блестяще выступила ученица гимназии № 1 им. академика Е.Карского Александра Воронецкая. К этому событию сотрудники городской центральной библиотеки имени А.Макаенка подготовили биобиблиографический список о Ф.И. Игнатовиче «И врач, и историк», которую и представили участникам круглого стола. Мероприятие превратилось в заинтересованный разговор, обсуждались обстоятельства частной жизни и героической смерти Яна Кохановского, участникам хотелось определить точную дату создания Гродненского зоопарка. Дискуссию об этом вели председатель Белорусского нумизматического общества Виктор Кокореко и экскурсовод, краевед Наталья Храброва.

 • Картины-шедевры, картины-загадки

  1 марта, уже традиционно по пятницам, два класса Вспомогательной школы №1 г. Гродно провели вечер в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка. И как всегда с пользой. Библиотекари рассказали мальчикам и девочкам о волшебной силе искусства. О том, что некоторые картины, написанные много столетий назад, волнуют умы и сердца людей до сих пор. А порою таят в себе и загадки. Некоторые из них общими усилиями попытались разгадать.

   
 • Город без наркотиков

  1 марта в библиотеке №7 прошла встреча с оперуполномоченным отделения по наркоконтролю Ленинского РОВД Андреем Мечиславовичем Соболевским, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Ученики 9 «Б» класса СШ №7 получили значимую информацию об ответственности за употребление и распространение наркотических веществ в молодежной среде, посмотрели профилактический фильм о наркомании.

 • Люби родное слово

  Познавательная программа «Люби, цени, знай родное слово»  проведена 28 февраля в библиотеке № 7 для учащихся 8-х классов СШ №7. После вступительного слова библиотекаря перешли к игровой программе. Интеллектуальные игры всегда нравятся старшеклассникам, а через них прививается любовь к родному языку и приобретаются новые знания. Все участники покадали библиотеку в хорошем настроении.

   
 • 20 фактов о Шекспире

  28 февраля учащиеся 9-х классов СШ №37 познакомились с «20 малоизвестными фактами о Шекспире». С помощью сотрудников библиотеки № 3 старшеклассники узнали, что за  500 лет творчество Шекспира было хорошо изучено, а вот личность английского драматурга нет. До сих пор исследователи выдвигают много теория о том, кто скрывался под именем «Шекспир». Сомнений не вызывает только то, что это был человек одаренный и разносторонний.

   
 • Tłusty Czwartek

  28 февраля в Специальной библиотеке польской литературы  отметили Tłusty Czwartek или Жирный четверг - традиционный для польского народа праздник, сопровождающийся поеданием пончиков, блинов. Tłustym Czwartkiem  люди встречали весну и провожали зиму, веселились на карнавале в честь этого события. Праздник этот перемещается и не имеет конкретной даты, так как привязан к Великому посту в Юлианском календаре. В католической традиции Tłusty Czwartek начинает неделю, во время которой можно накушаться вдоволь, навеселиться перед вступлением в сорокадневный строгий пост, требующий от христиан ограничения в веселии и пище. Пончик сулит удачу. По народному поверью, кто в жирный четверг  съест  много пончиков, тот в этом году может рассчитывать на большую удачу. 

   

Дополнительная информация